Beneficiarii serviciilor acordate de U.A.M.S. Rucăr sunt persoane cu afecţiuni cronice si somatice care necesită temporar sau permanent tratament, supraveghere, asistare, îngrijire şi care datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea de a-şi asigura nevoile medico-sociale.

Serviciile medicale asigurate de U.A.M.S. Rucar, sunt conforme cu Instrucţiunile nr.507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea si funcţionarea unităţilor da asistenţă medico-sociale, aprobate prin H.G. nr.412/2003, la acestea fiind adăugate, după caz, serviciile recomandate la externarea din unităţile sanitare cu paturi pe bază de bilete de ieşire, scrisori medicale, planuri de recuperare, sau de către medicii de familie prevăzute în planul de tratament specific bolii respective:

 • Evaluarea la internarea în unitate
 • Efectuarea de măsurători antropometrice
 • Acordarea primului ajutor
 • Monitorizarea parametrilor :temperatură, puls, tensiune arterială, diureză, scaun.
 • Toaleta persoanei internate: parţială, totală, la pat, totală la baie cu ajutorul dispozitivelor de susţinere
 • Administrarea medicamentelor per os, intravenos, intramuscular, subcutanat, intradermic, prin perfuzie, endovenoasa, pe suprafaţa tegumentelor şi a mucoaselor, prin seringa automată.
 • Efectuarea de imunizări
 • Măsurarea glicemiei cu glucometrul
 • Recoltarea de produse biologice
 • Clisma cu scop evacuator
 • Clisma cu scop terapeutic
 • Alimentarea artificială pe sonda gastrică sau nazo-gastrică şi pe gastrostoma
 • Spălatură vaginală
 • Masajul limfideului
 • Mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase locale, utilizarea colacilor de cauciuc si a rulourilor pentru evitarea escarelor de decubit
 • Schimbarea pozitiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie pentru evitarea complicaţiilor pulmonare.
 • Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplicaţii medicamentoase locale pentru evitarea complicaţiilor vasculare la membre inferioare.
 • Ingrijirea plăgilor simple si suprainfectate.
 • Ingrijirea escarelor multiple
 • Ingrijirea tubului de dren
 • Ingrijirea canulei treheale
 • Ingrijirea ochilor,mucoasei nazale si a mucoasei bucale
 • Suprimarea firelor de sutură
 • Ingrijirea stomelor si fistulelor
 • Evacuarea manuală a fecaleoamelor
 • Aplicarea de pampers, ploscă, bazinet
 • Aplicarea de prisniţe si cataplasme
 • Calmarea si tratarea durerii
 • Kinoterapie individuală
 • Examinare si evaluare psihologică.

Serviciile sociale de care pot beneficia persoanele internate în U.A.M.S.Rucar sunt următoarele:

 

 • Asigurarea unui nivel maxim de autonomie şi siguranţă;
 • Asigurarea menţinerii capacităţilor fizice si intelectuale;
 • Asigurarea unor condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanelor internate;
 • Asigurarea consilierii si instruirii atât a asistaţilor cât şi a familiilor acestora privind problematica socială (probleme familiale, psihologice etc.) ;
 • Intervenţii pentru prevenirea şi combaterea instituţionalizării prelungite;
 • Stimularea participării la viaţa socială;
 • Facilitarea şi încurajarea legăturilor inter-umane, inclusiv cu familiile proprii;
 • Organizarea de activităţi psiho-sociale şi culturale;
 • Identificarea mediilor în care ar putea fi integrată persoana internată timp îndelungat.

U.A.M.S. Rucăr poate funcţiona şi în regim de spitalizare de zi,  furnizănd atât servicii medicale cât şi servicii sociale.